Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich na de reguliere HBO-opleiding fysiotherapie middels een 4 jarige post-HBO-opleiding gespecialiseerd heeft in het onderzoeken en behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak.

Veel voorkomende klachten die de kinderfysiotherapeut behandelt, bij:

 

 

 

 

Veel voorkomende indicaties die de kinderfysiotherapeut behandelt, zijn:

 

Uw baby:
 • is passief (slappe baby) of is juist gespannen
 • is onrustig en huilt onverklaarbaar veel
 • reageert niet ( zoals verwacht) op oogcontact, geluid , of aanraking
 • heeft een voorkeurshouding
 • heeft een scheef of afgeplat hoofdje (plagiocephalie)
 • kan moeilijk zijn of haar hoofd draaien naar de andere kant
 • kan moeilijk op zijn of haar buik liggen is vaak naar één kant georiënteerd
 • heeft een neiging tot overstrekken
 • gaat niet of laat rollen, kruipt niet of gaat billenschuiven
 • heeft het syndroom van Down
 • heeft een Erbse paralyse (slappe verlamming van een arm)
 • heeft Spina Bifida (open ruggetje)
 • heeft een hersenbeschadiging (spasticiteit)

 

Uw peuter:
 • struikelt vaak en is onhandig (motorische ontwikkelingsachterstand)
 • is een tenenloper
 • is snel vermoeid (ademhalingsproblemen)
 • is hypermobiel (over bewegelijke gewrichten)
 • heeft een spierziekte (neuromusculaire aandoening)
 • heeft een hersenbeschadiging (spasticiteit)

 

Uw kind:
 • heeft moeite met stilzitten
 • kan niet makkelijk meekomen met de gymlessen
 • heeft schrijfproblemen
 • beweegt zich houterig
 • heeft faalangst
 • heeft een houdingsafwijking of rugklachten (scoliose)
 • heeft jeugdreuma (juveniele reumatoïde artritis)
 • heeft een hersenbeschadiging (spasticiteit)
 • heeft een spierziekte (neuromusculaire aandoening)
 • heeft problemen met poepen en plassen

 

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut ?


Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Daarna gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatie lijsten en gestandaardiseerde tests.
De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.


De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.
De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Waar vindt de behandeling plaats?

De kinderfysiotherapeut komt (in overleg) bij u thuis als het gaat om kinderen van nul tot twee jaar. Wanneer uw kind ouder is dan twee jaar, dan vindt de behandeling plaats in de praktijk.

 

Samenwerking andere disciplines

Bij meer uitgebreide problematiek wordt contact gezocht met andere disciplines,zoals de leerkracht van school, logopedist, ergotherapeut, schoolarts, consultatiebureau arts, kinderarts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker, of wijkverpleegkundige.

Voor meer informatie kijk op www.nvk.nl

 

Binnen de  kinderfysiotherapie hebben wij ons gespecialiseerd in:

 • Medical Taping / Easy taping
 • Sensomotorische integratie therapie www.sensomotorische-integratie.nl
 • Sensory Processing Disorders (prikkelverwerkingsproblemen)
 • Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen (“poep en plas klachten” zonder pathologie)
 • Psychomotoriek dakp

 • Driedimensionale voet behandeling volgens de methode Zukunft-Huber

 • Zuigelingenasymmetrie

 • bijzondere voortbewegingsvormen billenschuiven / tenengang
 • huilbaby’s, KISS/KIDD – kinderen
 • schedelmetingen Plagiocephalometrie (PCM) en adviezen m.b.t Helmtherapie

 • FIMOT methode (functionele integratie methode van manuele ,osteopathische en cranio sacrale technieken)
 • Neurologie  (N.D.T. / Bobath)

De N.D.T. neurologische oefenmethode (Neuro Developmental Treatment) is een wereldwijd toegepast behandelingsconcept voor de behandeling van cerebrale en neurologische defecten.

Voorbeelden van met de methode Bobath te behandelen indicaties bij kinderen zijn :

 • de gevolgen van een aangeboren hersenbeschadiging (zoals spasticiteit en athetose)
 • een C.V.A. (herseninfarct of hersenbloeding)
 • een spierziekte ( neuromusculaire aandoening )
 • een Erbse paralyse (slappe verlamming van een arm)

 

Groepen Babygym / Babymassage

Bij voldoende belangstelling organiseren wij de cursus Babygym of Babymassage. In deze cursus leert u een aantal eenvoudige en makkelijk aan te leren massagetechnieken. Daarnaast leert u welke spelletjes u op welke leeftijd samen met uw kind kunt doen om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Hierdoor krijgt u meer oog voor de ontwikkeling van uw kind. Dat komt de communicatie tussen u en uw kind ten goede.