Verwijzing en vergoeding

U heeft geen verwijzing van een arts nodig voor behandeling door een fysiotherapeut.

Wel zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor chronische aandoeningen is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Vanaf 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis.

Met de meeste zorgverzekeraars is er een contract gesloten en kunnen de nota’s direct ingediend worden. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij kunt indienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Bent u niet of onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie dan kunt u altijd behandeld worden tegen contante betaling.

Kijk voor meer informatie op zorgvergoeding.com